вторник, ноември 11, 2008

Пуша в рейса!Аборт - "Пуша в рейса!"

Пуша в рейса!

Всеки с автобус пътува -
едни отзад, едни отпред.
Някои си имат карта,
други дупчат си билет.

Пуша в рейса!

Куца баба със бастун
за местенце се надява.
Идиот седи до нея
и да стане не ебава.

Пуша в рейса!

Изведнъж се чува глас:
"Моля, билети и карти за проверка!"

Пияна банда най-отзад
веднага се развика:
"Дайте контрольорката!
Юмруци да опита!"

Пуша в рейса!

Тя горката се уплаши,
излезе от една врата,
по-спокойна се почувства,
като завървя пеша.

Пуша в рейса!

И вече се не чува глас:
"Моля, билети и карти за проверка!"
...и разни такива глупости нещастни...